Bilbesiktning

Alla svenska bilar, med det menas alla bilar i sverige, måste genomgå bilbesiktning eller besiktningskontroll för att framföras på vägarna. Om en bilbesiktning skulle utebliva inom ramen då en bil skall utföra kontrollbesiktning så infaller körförbud. Ett körbud kan en bil även få om den vid en besiktning är i så dåligt skick att besiktningsmannen finner den ej körduglig, bilen får då direkt körförbud. Men en bil kan också få tvåor som innebär att bilens områden eller problem skall åtgärdas inom en månad och skall därefter kontrollbesiktas igen för att se att dessa tvåor har just åtgärdats. Om man uteblir vid en återkontroll så får bilen automatiskt körförbud.

I Sverige hade staten en gång i tiden monopol på utförandet av bilbesiktning men regeringen har senare öppnat upp marknaden för privata aktörer som nu kan utföra kontrollbesiktning. För att ett företag skall få bedriva sådan verksamhet behöver man få ett tillstånd av swedac. Om ett företag missköter sig eller inte utför bilbesiktning enligt de regler som satts upp kan denne förlora sitt tillstånd och helt enkelt inte fortsätta sin verksamhet.

Övergången till privatisering av bilbesiktningsmarknaden har varit relativt lyckad och man har sett många fördelar med detta lyckade projekt. T.ex. så har antalet besiktningsstationer ökat markant och den enskilda individen kan du i princip när som helst få sin bil kontrollbesiktad, något som tidigare kunde vara ett problem eftersom det fanns få stationer.

Men man har också sett en del oseriösa aktörer på marknaden som lett till att tidigare nämnda Swedac fått dra tillbaka ackrediteringen för dessa.

Vid en summering av läget idag så finns det många som tycker att dagens utformning är lyckad och att det har fungerat väl och att det numera är en possitiv marknad som skapat många arbetstillfällen samt att utbudet ökat markant.

Om du letar bilbesiktning så kan du enkelt hitta din närmaste station på hittabilbesiktning.se. Sök via ort eller gatuadress för att på en karta kunna se vilken station som ligger närmast. Du kan dessutom se andras omdömmen eller lämna ditt eget för att hjälpa andra att välja en station som passar dem.